Individuálna muzikoterapia aktuálne v dvoch pobočkách Petržalskej knižnice!

Nový školský rok 2023/24 sme odštartovali zmenami: invidiuálne muzikoterapeutické a muzikofiletické stretnutia v rámci projektu Hudba hrou poskytujeme v dvoch priestoroch – pobočkách Petržalskej knižnice:

  • na Prokofievovej ulici 5 (streda)
  • na Vavilovovej ul. 26 (piatok)

Sme veľmi radi, že aj tento rok môžeme rozvíjať našu úspešnú koexistenciu s Petržalskou knižnicou. Ďakujeme jej pracovníkom a manažérom aj za to, že sa nám  podarilo spoluprácu rozšíriť o ďalší program, tentoraz určený petržalským seniorom – Spolu a aktívne! Pesnička vždy pomáha, keď nám čosi zlyháva (pobočka knižnice na Vavilovovej 26).

 
 

O projekte Hudba hrou 

Individuálne zamerané muzikoterapeutické a muzikofiletické stretnutia sú určené deťom a mládeži so zdravotným znevýhodnením, ktoré majú sťažený prístup k hudobnej kultúre, aktívnemu muzicírovaniu a odborne vedenému hudobnému rozvíjaniu sa. Na druhej strane môžu z neho, pri zapojení muzikoterapeutických prístupov, vyťažiť práve v oblastiach vyžadujúcich pozornosť a podporu. Pri vhodne cielených muzikoterapeutických aktivitách sa tak popri prirodzenom rozvoji muzikality rozvíjajú ich kognitívne a nekognitívne schopnosti, motorika, sociálne zručnosti... Vždy v závislosti od konkrétnych potrieb daného jedinca.

Projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR.

 

 

 

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search