CENTRUM AMADEUS JE PRVÝM ŠPECIALIZOVANÝM CENTROM MUZIKOTERAPIE NA SLOVENSKU.

 

Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka. Centrum Amadeus Vám prináša možnosti a v zahraničí overené postupy cielenej muzikoterapie. Vo svete si získava čoraz širšie uplatnenie a za svoje výsledky aj uznanie odborníkov.

 

Hoci liečebný účinok hudby na človeka poznali už starovekí Gréci, Rimania i Egypťania, z našich životov sa v priebehu storočí akosi vytratil. Až v súčasnosti sa ľudstvo opäť vracia k dávnemu poznaniu a pozitívne vplyvy muzikoterapie začína využívať v ďaleko širšej terapeutickej škále. Prispievajú tomu najnovšie výskumy a moderné zobrazovacie techniky, ktoré nám poskytujú evidentné dôkazy o vplyve hudby na aktivitu mozgu, krvný tlak, tep, svalové napätie... Pozitívne výsledky cielenej aplikácie muzikoterapie sa tak dajú sledovať pri širokej škále porúch a ochorení. V detskom, produktívnom i seniorskom veku.

NOVINKY

Nový školský rok 2022/2023

Nový školský rok odštartujeme úplne novými akustickými nástrojmi od slovenskej firmy Dowina.

Ukončenie školského roku 2021/22

Zdravotne znevýhodnené deti, ktoré navštevovali v školskom roku 2021/22 Centrum Amadeus, urobili kusisko práce. Právom môžu byť na seba hrdé a veríme, že vysvedčenia, ktoré na konci 1. ročníka dostali, im to budú pripomínať.

SEMINÁR S MUZIKOTERAPEUTKOU BARBAROU WHEELER

Odborný muzikoterapeutický seminár s prednášajúcou skúsenou a uznávanou muzikoterapeutkou Barbarou Wheeler (USA) naplnil naše očakávania. Okrem cenných informácií z praxe i výskumov združil na pôde FiFUK ľudí zaujímajúcich sa o možnosti terapie hudbou, aktívnych i začínajúcich muzikoterapeutov.

SPOJTE SA S NAMI:

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

2021 Centrum Amadeus

Search