CENTRUM AMADEUS JE PRVÝM ŠPECIALIZOVANÝM CENTROM MUZIKOTERAPIE NA SLOVENSKU.

 

Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka. Centrum Amadeus Vám prináša možnosti a v zahraničí overené postupy cielenej muzikoterapie. Vo svete si získava čoraz širšie uplatnenie a za svoje výsledky aj uznanie odborníkov.

 

Hoci liečebný účinok hudby na človeka poznali už starovekí Gréci, Rimania i Egypťania, z našich životov sa v priebehu storočí akosi vytratil. Až v súčasnosti sa ľudstvo opäť vracia k dávnemu poznaniu a pozitívne vplyvy muzikoterapie začína využívať v ďaleko širšej terapeutickej škále. Prispievajú tomu najnovšie výskumy a moderné zobrazovacie techniky, ktoré nám poskytujú evidentné dôkazy o vplyve hudby na aktivitu mozgu, krvný tlak, tep, svalové napätie... Pozitívne výsledky cielenej aplikácie muzikoterapie sa tak dajú sledovať pri širokej škále porúch a ochorení. V detskom, produktívnom i seniorskom veku.

NOVINKY

Individuálna muzikoterapia v šk.roku 2023/24 v dvoch pobočkách Petržalskej knižnice!

 

Nový školský rok 2023/24 sme odštartovali zmenami: invidiuálne muzikoterapeutické a muzikofiletické stretnutia v rámci projektu Hudba hrou poskytujeme v dvoch priestoroch – pobočkách Petržalskej knižnice:

na Prokofievovej ulici 5 (streda)
na Vavilovovej ul. 26 (piatok)

VIAC...

 

NOVINKA! Hudobné hry pre rodiča a dieťa

Spolu a aktívne!

Pesnička vždy pomáha, keď nám čosi zlyháva!

Séria muzikoterapeutických stretnutí pre seniorov v bratislavských mestských častiach:

Dúbravka - v Centre rodiny, Bazovského 6 

Petržalka - petržalská knižnica, Vavilovova 26

VIAC...

Spolu a aktívne! v RDS znovu ožil

Dlhodobý projekt zmiešaného speváckeho združenia v Ružinovskom domove seniorov (RDS) odštartoval s finančnou podporou Mnisterstva kultúry SR svoju novú etapu. Po ťažkom období Covid-19 a dlhých izoláciách vytvára priestor pre lepšiu socializáciu a aktivizáciu seniorov v oblasti zdravia i účasti na živote komunity a spoločnosti.

VIAC...

SPOJTE SA S NAMI:

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search