TÍM A NAŠI PODPOROVATELIA

Mgr. Erika Brštiaková je skúsenou psychologičkou s hlbokým porozumením pre pnutia detskej duše. V centre jej pozornosti sú tak najmä deti a mládež so zdravotným znevýhodnením, pri práci s ktorými zužitkováva skúsenosti najmä zo svojho pôsobenia a praxe v CŠPP pri ŠZŠ a detského domova. Pôsobila zároveň aj ako koordinátorka ochrany detí pred násilím. V Centre Amadeus je odborným garantom preventívnych programov zameraných na rozvoj komunikačných schopností, emócií, sebavedomia, ale aj prijatie inakosti, inklúzie a predchádzaniu šikanózneho správania v detských kolektívoch.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bc. Jana Debnárová je muzikoterapeutkou s otvoreným srdcom, ochotou a takmer bezhraničnou trpezlivosťou. Svojou muzikálnosťou a znalosťou hry na rôzne hudobné nástroje spestrí aj akékoľvek muzikofiletické stretnutie. V Centre Amadeus sa venuje mládeži, a najmä klientom seniorského veku, pričom čerpá skúsenosti zo svojej dobrovoľníckej praxe, opatrovania, zážitkovej pedagogiky a muzikoterpeutickej praxe v DSS.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Jana Klúčiková, MBA je vyštudovaná muzikologička s bohatou praxou v komunikačnom a marketingovom zázemí podnikateľského i hudobného sveta. Svoj empatický a kreatívny prístup, často i s veľkou dávkou mediácie zúročuje tiež v rodinnom prostredí. Práve tu má bohaté skúsenosti s aplikáciou muzikoterapeutických postupov pri poruchách učenia, hyperaktivity, pozornosti a PAS. Pozitíva muzikoterapie a jej priaznivé dopady i na mieru trpezlivosti a pozornosti dieťaťa môže zažívať takpovediac v priamom prenose. Aj pre svoju osobnú skúsenosť so školskou inklúziou a integráciou má hlboké pochopenie pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. Dobrá diagnostika a komunikatívnosť i snaha vcítiť sa do ich potrieb je zárukou, že  spoločne vynaložené úsilie prinesie želané výsledky - to  je jej krédom.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Margita Matúšková je vzdelaním muzikológ, etnológ a hudobný pedagóg s vášňou pre hru na husliach a v podstate na čokoľvek čo vydáva zvuk. Hravosť, kreativita a presvedčenie o dôležitosti rozvíjania muzikality detí ju viedli aj k založeniu detskej ľudovej hudby a jej odbornému vedeniu. Pri svojej činnosti využíva skúsenosti z pôsobenia v ansámbloch rôznych hudobných žánrov, od populárnej, cez ľudovú až po klasickú hudbu. Inšpirácie získava aj účasťou na rôznych workshopoch a seminároch aj v zahraničí.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mária Šinská, DiS. art je vyštudovanou koncertnou speváčkou a vokálnou pedagogičkou s bohatými skúsenosťami, láskavým a chápajúcim prístupom. V Centre Amadeus ako muzikoterapeutka pomáha klientom rozpoznať a spracovať signály stresu, ktoré vysiela telo a zrkadlí náš hlas. Venuje sa najmä problémom s hlasom, rečou a dýchaním, a v podstate všetkým čo súvisí s kultivovaným zvukovým (hlasovým) prejavom jedinca a jeho emočným prežívaním. No nielen im. Výber postupov a prostriedkov „šije na mieru“ klienta tak, aby podporila a zdôraznila jeho autenticitu a osobnosť.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Všetky členky tímu sú absolventkami dlhodobého muzikoterapeutického kurzu garantovaného Muzikoterapeutickou asociáciou ČR s hlavným lektorom Mgr. et Mgr. Matějom Lipským PhD. 

Ďalší lektori kurzu:
doc. Mgr. Jiří Kantor, PhD.
Prof. DDDr. rer.nat.phil.paed.paed.habil Wolfgang Mastnak
Mgr. Jiří Pazour
Dr. Jana Weber

   

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

+421 910 588 200

konzultacie@centrumamadeus.sk

www.centrumamadeus.sk

Aktuálne poskytujeme služby v:

Miestna knižnica Petržalka, Prokofievova 5, Bratislava

2021 Centrum Amadeus

Search