TÍM A NAŠI PODPOROVATELIA

Mgr. Erika Brštiaková je skúsenou psychologičkou s hlbokým porozumením pre pnutia detskej duše. V centre jej pozornosti sú tak najmä deti a mládež so zdravotným znevýhodnením, pri práci s ktorými zužitkováva skúsenosti najmä zo svojho pôsobenia a praxe v CŠPP pri ŠZŠ a detského domova. Pôsobila zároveň aj ako koordinátorka ochrany detí pred násilím. V Centre Amadeus je odborným garantom preventívnych programov zameraných na rozvoj komunikačných schopností, emócií, sebavedomia, ale aj prijatie inakosti, inklúzie a predchádzania šikanózneho správania v detských kolektívoch.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bc. Jana Debnárová je muzikoterapeutkou s otvoreným srdcom, ochotou a takmer bezhraničnou trpezlivosťou. Svojou presnosťou a znalosťou hry na rôzne hudobné nástroje spestrí aj pre každé muzikofiletické stretnutie. V Centre Amadeus sa venuje mládeži, a to najmä klientom seniorského veku, pričom čerpá skúsenosti zo svojej dobrovoľníckej praxe, opatrovania, zážitkovej pedagogiky a muzikoterpeutickej praxe v DSS.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Jana Klúčiková, MBA je vyštudovaná muzikologička s bohatou praxou v komunikačnom a marketingovom zázemí podnikateľského i hudobného sveta. Svoj empatický a kreatívny prístup, často aj s veľkou energiou zúročuje tiež v domácom prostredí. Práve tu má bohaté skúsenosti s muzikoterapeutickými postupmi pri poruchách učenia, hyperaktivity, pozornosti a PAS. Pozitíva muzikoterapie a jej prínosy pre dieťa môže prežívať takpovediac v priamom prenose. Aj pre svoju osobnú skúsenosť so školskou inklúziou a integráciou má pochopenie pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Margita Matúšková, DiS. art je vzdelaním muzikológ, etnológ a hudobný pedagóg s vášňou pre hru na husliach a v podstate na čokoľvek čo vydáva zvuk. Hravosť, kreativita a presvedčenie o dôležitosti rozvíjania muzikality detí ju viedli aj k založeniu detskej ľudovej hudby a jej odbornému vedeniu. Pri svojej činnosti využívala skúsenosti z pôsobenia v rôznych hudobných zoskupeniach rôznych žánrov, od populárnej, cez ľudovú až po klasickú hudbu. Inšpirácie získava aj účasťou na rôznych workshopoch a seminároch aj v zahraničí.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  

Všetky členky tímu sú absolventkami dlhodobého muzikoterapeutického kurzu garantovaného Muzikoterapeutickou asociáciou ČR s hlavným lektorom Mgr. et Mgr. Matějom Lipským PhD. 

Ďalší lektori kurzu:
doc. Mgr. Jiří Kantor, PhD.
DDDr. rer.nat.phil.paed.pae d.habil Wolfgang Mastnak
Mgr. Jiří Pazour
Dr. Jana Weber

 

Externí spolupracovníci:

Mgr. Jakub Bohún - psychológ

Mgr. Jana Halmo, PhD. - hudobná pedagogička, hlasová pedagogička, muzikologička, muzikoterapeutka. Zameriava sa na detskú hudobnú tvorbu.

 

 

   

 

     

 

 

       
 

 

        

  

 

 

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search