CENTRUM AMADEUS JE PRVÝM ŠPECIALIZOVANÝM CENTROM MUZIKOTERAPIE NA SLOVENSKU.

 

Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka. Centrum Amadeus Vám prináša možnosti a v zahraničí overené postupy cielenej muzikoterapie. Vo svete si získava čoraz širšie uplatnenie a za svoje výsledky aj uznanie odborníkov.

 

Hoci liečebný účinok hudby na človeka poznali už starovekí Gréci, Rimania i Egypťania, z našich životov sa v priebehu storočí akosi vytratil. Až v súčasnosti sa ľudstvo opäť vracia k dávnemu poznaniu a pozitívne vplyvy muzikoterapie začína využívať v ďaleko širšej terapeutickej škále. Prispievajú tomu najnovšie výskumy a moderné zobrazovacie techniky, ktoré nám poskytujú evidentné dôkazy o vplyve hudby na aktivitu mozgu, krvný tlak, tep, svalové napätie... Pozitívne výsledky cielenej aplikácie muzikoterapie sa tak dajú sledovať pri širokej škále porúch a ochorení. V detskom, produktívnom i seniorskom veku.

NOVINKY

V Centre Amadeus sa opäť rozdávali vysvedčenia

Leto je tu a my sme opäť rozdávali vysvedčenia. Našim jedinečným muzikantom, ktorí celý školský rok s nadšením prichádzali do "hudobky" spievať a hrať. V sprievode muzikoterapeutov oduševnene "džemovali" v spoločnom rytme, na nástrojoch podľa ľubovôle - klavír, djembe, ukulele, gitaru, handpan, ale aj flauty, píšťalky a husle sme spolu skúšali:-) 

Viac...

Ďakujeme všetkým priaznivcom a podporovateľom za rok 2023!


Muzicírovaním na vianočnú nôtu sme spolu s deťmi a seniormi v petržalskej knižnici na Vavilovej a Prokofievovej ulici, v dúbravskom Centre rodiny a Ružinovskom domove seniorov zavŕšili hudbou pretkaný rok 2023. Ďakujeme všetkým podporovaťeľom, priaznivcom, spolupracovníkom, partnerom a rodičom, bez ktorých by to bolo možné nebolo. Dúfame, že budúci rok bude rovnako prínosný a že sa nám podarí splniť náš veľký sen o vlastnom priestore hudobného rozvoja.

Všetkým prajem krásne Vianoce a šťastný nový rok 2024!

 

Individuálna muzikoterapia v šk.roku 2023/24 v dvoch pobočkách Petržalskej knižnice!

 

Nový školský rok 2023/24 sme odštartovali zmenami: invidiuálne muzikoterapeutické a muzikofiletické stretnutia v rámci projektu Hudba hrou poskytujeme v dvoch priestoroch – pobočkách Petržalskej knižnice:

na Prokofievovej ulici 5 (streda)
na Vavilovovej ul. 26 (piatok)

VIAC...

 

Hudobné hry pre rodiča a dieťa AKTUÁLNE v PETRŽALKE

Využite príležitosť a prihláste sa na výnimočné, zábavné hudbohranie s Vašimi ratolesťami. Na stretnutiach sa spolu zabavíte, naučíte niečo nové a prispejete cielene k rozvoju schopností svojho dieťaťa.
Viac...

 

Spolu a aktívne! Vianočné muzicírovanie v Ružinovskom domove seniorov

Niekoľkomesačné aktívne trávenie voľného času seniorov z Ružinovského domova seniorov pri zborovom spievaní vyvrcholilo spoločným spevom Tichej noci počas slávnostného posedenia v RDS.
Prirodzené dychové cvičenia, tréning pamäte s rozpomínamím si slov piesní, motoriky s hrou na drobné hudobné nástroje...a neodmysliteľné zdieľanie pocitov, názorov a dobrej nálady z toho, že sa nám spolu niečo podarilo a dobre znelo - to všetko patrilo k pravidelnej "štvrtkovej rutine" seniorov rovnako ako aktívne zapájanie sa do tvorby progamu jednotlivých stretnutí.

VIAC...

Spolu a aktívne! v RDS znovu ožil

Dlhodobý projekt zmiešaného speváckeho združenia v Ružinovskom domove seniorov (RDS) odštartoval s finančnou podporou Mnisterstva kultúry SR svoju novú etapu. Po ťažkom období Covid-19 a dlhých izoláciách vytvára priestor pre lepšiu socializáciu a aktivizáciu seniorov v oblasti zdravia i účasti na živote komunity a spoločnosti.

VIAC...

Spolu a aktívne! V Dúbravke a Petržalke

Seniori v Dúbravke a Petržalke muzicírovali v roku 2023 "o sto šesť". V rámci projektu Spolu a aktívne! Pesnička vždy pomáha, keď nám čosi zlyháva spoločným spevom, prirodzene trénovali dýchanie a pamäť, hrou na hudobné nástroje cvičili motoriku a najmä s chuťou sa zasmiali, zdieľali pocity a tešili sa na ďalšie stretnutia.

Projekt finančne podporilo Hlavné mesto SR Bratislava.

Ďakujeme!

VIAC...

Spolu a aktívne!

Pesnička vždy pomáha, keď nám čosi zlyháva!

Séria muzikoterapeutických stretnutí pre seniorov v bratislavských mestských častiach:

Dúbravka - v Centre rodiny, Bazovského 6 

Petržalka - petržalská knižnica, Vavilovova 26

VIAC...

SPOJTE SA S NAMI:

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search