MUZIKOTERAPIA V PARTNERSKEJ ORGANIZÁCII (INŠTITUCIONÁLNI KLIENTI)

Odborné hudobné intervencie zabezpečíme priamo vo Vašej organizácii:

ZÁKLADNÝM ŠKOLÁM

1. KAŽDÝ Z NÁS JE UNIKÁT - postkovidová intervencia pre školy. Náš špecializovaný program Každý z nás je unikát prevedie deti hravou formou ťažším obdobím adaptácie, upevňovania pravidiel, budovania atmosféry prijatia a spolupráce. Viac ...

2. Muzikoterapeutické intervencie pri výskyte sociálno-patologického prejavu správania v školskom kolektíve a na podporu prijatia inakosti (inklúzia a integrácia) – šité na mieru konkrétneho kolektívu.

3. AKO naHLAS?
Hlas je pre pedagóga kľúčom k úspechu, v školskom prostredí dostáva však zabrať. Na to, aby sa nevyčerpal, neunavil, nevypovedal svoje služby, aby bol pevný – je potrebný cvik. Nácvik jednoduchých techník práce s hlasom a telom ponúkame v kurze Ako naHLAS? Viac ...


ZARIADENIAM DSS

1. Muzikoterapia a hudobná stimulácia s prvkami ďalších umeleckých terapií, zameraná na podporu duševného zdravia (sebapoznanie, podpora komunikácie, skupinová aktivizácia, relaxačné cvičenia), zlepšenie či udržanie kognitívnych i motorických funkcií na zvýšenie či obnovenie kvality života (tréning dlhodobej i krátkodobej pamäte, koncentrácie, precvičenie hrubej i jemnej motoriky, ako aj uvoľnenie svalového tonusu…).

2. Špecializované skupinové muzikoterapeutické intervencie pre vybrané skupiny / témy na mieru.

 

SÚKROMNÝM FIRMÁM
Teambuildingové workshopy
(postcovidová intervencia), na mieru.

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search