V Centre Amadeus sa opäť rozdávali vysvedčenia

Leto je tu a my sme opäť rozdávali vysvedčenia. Našim jedinečným muzikantom, ktorí celý školský rok s nadšením prichádzali do "hudobky" spievať a hrať. V sprievode muzikoterapeutov oduševnene "džemovali" v spoločnom rytme, na nástrojoch podľa ľubovôle - klavír, djembe, ukulele, gitaru, handpan, ale aj flauty, píšťalky a husle sme spolu skúšali:-) Viac...

Ďakujeme všetkým priaznivcom a podporovateľom za rok 2023!

Muzicírovaním na vianočnú nôtu sme spolu s deťmi a seniormi v petržalskej knižnici na Vavilovej a Prokofievovej ulici, v dúbravskom Centre rodiny a Ružinovskom domove seniorov zavŕšili hudbou pretkaný rok 2023. Ďakujeme všetkým podporovaťeľom, priaznivcom, spolupracovníkom, partnerom a rodičom, bez ktorých by to bolo možné nebolo. Dúfame, že budúci rok bude rovnako prínosný a že sa nám podarí splniť náš veľký sen o vlastnom priestore hudobného rozvoja.

Všetkým prajem krásne Vianoce a šťastný nový rok 2024!

 

Individuálna muzikoterapia aktuálne v dvoch pobočkách Petržalskej knižnice

Spolu a aktívne! v RDS znovu ožil

Nový školský rok v petržalskej knižnici

S veľkou radosťou oznamujeme, že nový školský rok štartujeme v spolupráci s Miestnou knižnicou Petržalka.

SEMINÁR S MUZIKOTERAPEUTKOU BARBAROU WHEELER

Odborný muzikoterapeutický seminár s prednášajúcou skúsenou a uznávanou muzikoterapeutkou Barbarou Wheeler (USA) naplnil naše očakávania. Okrem cenných informácií z praxe i výskumov združil na pôde FiFUK ľudí zaujímajúcich sa o možnosti terapie hudbou, aktívnych i začínajúcich muzikoterapeutov.

Každý z nás je unikát!

Postkovidová intervencia pre školy s využitím muzikoterapeutických techník.
Za posledný školský rok to deti nemali ľahké. Vystavené boli mnohým a rýchlym zmenám. Vysporiadať sa museli s dištančným vzdelávaním, meniacimi sa pravidlami, neistotou, online formou vzťahov, ale aj stratou prirodzených sociálnych kontaktov. Žiaľ, mnohí aj so stratou blízkych osôb a so všeobecnými obavami o budúcnosť.

♥ 2 % ♥

Aj deti so zdravotným znevýhodnením milujú hudbu!
Poukázaním 2% umožníte, aby hudobka bola dostupná čo najväčšiemu okruhu týchto detí.
Predvyplnené tlačivo si môžete stiahnuť tu:

Hudobné hry pre rodiča a dieťa AKTUÁLNE v PETRŽALKE

Spolu a aktívne! Vianočné muzicírovanie v Ružinovskom domove seniorov

V Centre Amadeus sa muzicíruje aj počas leta

V spolupráci so ZUŠ J. Kowalského

DETI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM majú často mizivú šancu venovať sa hudbe na Základnej umeleckej škole. ZUŠ Júliusa Kowalského v Bratislave však vidí potenciál v týchto deťoch a rada by im v spolupráci s Centrom Amadeus, n. o. umožnila prístup k hudobnému rozvíjaniu. Program HUDBA HROU je určený pre ne.

Ak poznáte dieťa, ktoré inklinuje k hudbe, ale v bežnej ZUŠ ho nemajú možnosť prijať, dajte o nás vedieť.

Hudba pomáha pri šikane aj parkinsonovi

V rozhovore v denníku Hospodárske noviny sa dočítate:
V akých prípadoch dokáže muzikoterapia pomôcť?
O Centre Amadeus, ktoré vzniklo pred dvoma rokmi.

Ukončenie školského roku 2021/22

Zdravotne znevýhodnené deti, ktoré navštevovali v školskom roku 2021/22 Centrum Amadeus, urobili kusisko práce. Právom môžu byť na seba hrdé a veríme, že vysvedčenia, ktoré na konci 1. ročníka dostali, im to budú pripomínať.

ŠIKOVNÉ PRSTÍKY

Program na podporu psychomotorického a verbálneho vývinu dieťaťa (zameraný na rozvíjanie jemnej motoriky, grafomotoriky, senzomotorickú integráciu).
Deti majú možnosť vyskúšať si viaceré hudobné nástroje (klavír, husle, zobcovú flautu, violončelo, ukulele, perkusie), získat si k nim vzťah, naučiť sa uchopenie nástrojov, spôsob, ako sa na nich vyludzuje zvuk, ich špecifiká…

Hudobný krúžok a muzikoterapia v ZUŠ J. Kowalského

Hudobný krúžok a muzikoterapia v ZUŠ J. Kowalského

Pilotný program pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením - Hudba hrou – odštartoval na jeseň 2021 v Bratislave za podpory Hl. mesta SR Bratislava a ZUŠ Júliusa Kowalského v MČ Staré Mesto. Program, ktorý do života uviedla nezisková organizácia Centrum Amadeus, je reakciou na nedostatok možností rozvíjania záujmov, talentu a schopností tejto detskej populácie. Touto svojou ponukou hudobného rozvoja a muzicírovania oslovila aj svojich podporovateľov.

Spolu a aktívne! V Dúbravke a Petržalke

Seniori v Dúbravke a Petržalke muzicírovali v roku 2023 "o sto šesť". V rámci projektu Spolu a aktívne! Pesnička vždy pomáha, keď nám čosi zlyháva spoločným spevom, prirodzene trénovali dýchanie a pamäť, hrou na hudobné nástroje cvičili motoriku a najmä s chuťou sa zasmiali, zdieľali pocity a tešili sa na ďalšie stretnutia.
Projekt finančne podporilo Hl. mesto SR Bratislava.
Ďakujeme!

Má to zmysel! S hudbou sa im svet rozžiari

HUDOBNÉ VZDELÁVANIE DETÍ SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Individuálne hodiny spevu alebo hry na hudobný nástroj spojené so základmi hudobnej teórie a prvkami muzikoterapie.

Nástroje Dowina obohatili muzikoterapie

Nový školský rok odštartujeme úplne novými akustickými nástrojmi od slovenskej firmy Dowina.

BARBARA WHEELER

Svetová špička v muzikoterapii príde na Slovensko. Pozývame Vás vypočuť si novinky zo sveta výskumu a jej skúsenosti s muzikoterapiou v onkológii a neurorehabilitácii.

Vidím to podstatné | Platforma rodín

Áno, áno a ešte raz áno. Všetky deti majú rovnaké právo rozvíjať sa v školách, krúžkoch, na ihrisku... Centrum Amadeus, n. o. sa k výzve Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením hlási všetkými desiatimi.

AKO naHLAS?

Pedagógovia, spozornite! S prípravou na september môžete začať už teraz.
Hlas je (nielen) pre pedagóga kľúčom k úspechu. Nechajte ho zaznieť!
Je umenie získať si poslucháčov a zaujať ich s ľahkosťou, sebavedomím, prirodzene. Najmä tých, ktorí niekoľko mesiacov pracovali v online priestore a nevedia sa vtesnať do kože – deti.

MILÍ PRIATELIA, ŠTARTUJEME!

Otvárame prvé špecializované centrum cielenej muzikoterapie na Slovensku.
To, o čom sme dlho snívali, premýšľali a na čom sme aj dlho pracovali, sa stáva konečne skutočnosťou. Plnohodnotné hudobnoterapeutické aktivity, zamerané na dosiahnutie konkrétnych cieľov v oblasti zdravia a kvality života.

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search