MUZIKOTERAPIA ŠITÁ NA MIERU INDIVIDUÁLNYCH KLIENTOV

 

DETI a MLÁDEŽ

  • ŠIKOVNÉ PRSTÍKY - program na podporu psychomotorického a verbálneho vývinu dieťaťa, zameraný na rozvíjanie jemnej motoriky, grafomotoriky, senzomotorickú integráciu. Možné skupinové i individuálne stretnutia. Viac...
  • HUDBA HROU - hudobné rozvíjanie detí so zdravotným znevýhodnením. Individuálne hodiny. Viac...
 

SENIORI

  • Muzikoterapia a hudobná stimulácia s prvkami ďalších umeleckých terapií, zameraná na podporu duševného zdravia (sebapoznanie, podpora komunikácie, skupinová aktivizácia, relaxačné cvičenia), zlepšenie či udržanie kognitívnych a motorických funkcií na zvýšenie či obnovenie kvality života (tréning v priebehu času i krátkodobej pamäte, sústredenia, precvičenie hrubej i jemnej motoriky, ako aj uvoľnenie svalového tonusu...).

 

Ak máte záujem o špecializované služby muzikoterapeutického Centra Amadeus, vyplňte prosím kontaktný formulár .

Po jeho správnom vyplnení a zaslaní dostanete emailom potvrdenie o zaevidovaní Vášho záujmu a zaradení do poradovníka. Následne Vás budeme kontaktovať a dohodnúť s Vami presný termín a čas prvého konzultačného stretnutia.

Ako to prebieha:

  • konzultačné stretnutie
  • muzikoterapeutická diagnostika (3-5 sedení)
  • výhľad krátkodobých a dlhodobých cieľov
  • vypracovanie diagnostickej správy
  • načrtnutie konkrétneho terapeutického plánu.

V centre nášho záujmu je pomoc klientom prostredníctvom cielenej muzikoterapie. Avšak stačí, že dosiahnete stanovené ciele pozitívneho vplyvu medziodborovej spolupráce a komunikácie s odborníkmi, v ktorých sa klient nachádza. Na požiadanie vypracujeme správy pre ošetrujúceho lekára a zároveň jeho spätná väzba nám pomôže usmerňovať zameranie terapie v prospech rozvoja klienta.

Centrum Amadeus je neziskovou organizáciou. Všetky účtované poplatky sa využívajú v prospech centra.

Cenník poskytovaných služieb nájdete tu .

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search