MUZIKOTERAPIA ŠITÁ NA MIERU INDIVIDUÁLNYCH KLIENTOV

 

DETI a MLÁDEŽ

  • ŠIKOVNÉ PRSTÍKY - program na podporu psychomotorického a verbálneho vývinu dieťaťa, zameraný na rozvíjanie jemnej motoriky, grafomotoriky, senzomotorickú integráciu. Možné skupinové i individuálne stretnutia. Viac ...
  • HUDBA HROU - hudobné rozvíjanie detí so zdravotným znevýhodnením. Individuálne hodiny. Viac ...
 

SENIORI

  • Muzikoterapia a hudobná stimulácia s prvkami ďalších umeleckých terapií, zameraná na podporu duševného zdravia (sebapoznanie, podpora komunikácie, skupinová aktivizácia, relaxačné cvičenia), zlepšenie či udržanie kognitívnych i motorických funkcií na zvýšenie či obnovenie kvality života (tréning dlhodobej i krátkodobej pamäte, koncentrácie, precvičenie hrubej i jemnej motoriky, ako aj uvoľnenie svalového tonusu…).

 

Pokiaľ máte záujem o špecializované služby muzikoterapeutického Centra Amadeus, vyplňte prosím kontaktný formulár.

Po jeho správnom vyplnení a zaslaní dostanete emailom potvrdenie o zaevidovaní Vášho záujmu a zaradení do poradovníka. Následne Vás budeme telefonicky kontaktovať a dohodneme s Vami presný termín a čas prvého konzultačného stretnutia.

Ako to prebieha:

  • konzultačné stretnutie
  • muzikoterapeutická diagnostika (3-5 sedení)
  • stanovenie krátkodobých a dlhodobých cieľov
  • vypracovanie diagnostickej správy
  • načrtnutie konkrétneho terapeutického plánu.

V centre nášho záujmu je pomoc klientovi prostredníctvom cielenej muzikoterapie. Sme však presvedčení, že na dosiahnutie stanovených cieľov má pozitívny vplyv medziodborová spolupráca a komunikácia s odborníkmi, v ktorých starostlivosti sa klient nachádza. Na požiadanie vypracujeme správy pre ošetrujúceho lekára a zároveň jeho spätná väzba nám pomôže usmerňovať zameranie terapií v prospech rozvoja klienta.

Centrum Amadeus je neziskovou organizáciou. Zľavy na uvedené ceny budú poskytnuté v prípade získania grantov na služby neziskovej organizácie. Všetky účtované poplatky sa využívajú v prospech klientov centra.

Cenník poskytovaných služieb nájdete tu.

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

2021 Centrum Amadeus

Search