CENNÍK SLUŽIEB

Pokiaľ máte záujem o špecializované služby muzikoterapeutického Centra Amadeus, vyplňte prosím kontaktný formulár.

Po jeho správnom vyplnení a zaslaní dostanete emailom potvrdenie o zaevidovaní Vášho záujmu a zaradení do poradovníka. Následne Vás budeme telefonicky kontaktovať a dohodneme s Vami presný termín a čas prvého konzultačného stretnutia.

 

Ako to prebieha:

  • konzultačné stretnutie
  • muzikoterapeutická diagnostika (3-5 sedení)
  • stanovenie krátkodobých a dlhodobých cieľov
  • vypracovanie diagnostickej správy
  • načrtnutie konkrétneho terapeutického plánu.

V centre nášho záujmu je pomoc klientovi prostredníctvom cielenej muzikoterapie. Sme však presvedčení, že na dosiahnutie stanovených cieľov má pozitívny vplyv medziodborová spolupráca a komunikácia s odborníkmi, v ktorých starostlivosti sa klient nachádza. Na požiadanie vypracujeme správy pre ošetrujúceho lekára a zároveň jeho spätná väzba nám pomôže usmerňovať zameranie terapií v prospech rozvoja klienta.

 

Centrum Amadeus je neziskovou organizáciou. Všetky účtované poplatky sa využívajú v prospech klientov centra.

V prípade ospravedlnenej absencie má účastník nárok na náhradný termín. Náhradné termíny sa čerpajú v rámci aktuálneho školského roka.

 

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search