Nový školský rok v petržalskej knižnici

 
 
 
Milí rodičia, naši podporovatelia a priaznivci muzikoterapie!
S veľkou radosťou oznamujeme, že nový školský rok štartujeme v spolupráci s Miestnou knižnicou Petržalka.
Pozorné ucho, ochotu a porozumenie našim zámerom sme našli u jej riaditeľky - Kataríny Bergerovej. Vďaka tomu môžeme deťom so znevýhodnením poskytovať muzikoterapiu v spoločenskej miestnosti knižnice na Prokofievovej ulici.
Spolupráca, ktorá sa takto rodí, prinesie aj nové možnosti skupinových workshopov pre pedagógov, rodičov detí so znevýhodnením, seniorov i ďalších záujemcov.
 
 
Muzikoterapeutický projekt Hudba hrou sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 
 

 

     

 

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search