Projekt Spolu a aktívne v RDS

 

Dlhodobý projekt zmiešaného speváckeho združenia, ktorý v spolupráci špecializovaného centra cieľovej muzikoterapie – Centra Amadeus no a Ružinovského domova seniorov (RDS) odštartoval v roku 2022. Po ťažkom období Covid-19 a dlhých izoláciách vytvára priestor pre lepšiu socializáciu a aktivizáciu seniorov v oblasti zdravia i účasť na živote komunity a spoločnosti. 

Pokračovanie projektu speváckeho združenia v RDS v roku 2023 sleduje viacero muzikoterapeutických i hudobno-umeleckých cieľov. Plánovaním stretnutí, spoločným výberom repertoáru, zostavovaním spevníkov, aktívnou prípravou na Vianočné vystúpenie, hrou na hudobné nástroje, radosťou z výkonu, ale aj vzájomným zdieľaním pocitov prirodzene zapája seniorov, rozvíja ich komunikačné schopnosti, cvičí pamäť i motoriku.

Zborový spev ovplyvňuje viacero zdravotných oblastí súčasne. Nie je to len lepšia nálada a duševné zdravie, ale výskumy dokazujú aj jeho pozitívny vplyv na fyzické zdravie jedinca: na posilňovanie svalov, zlepšenie pamäte, verbálnej flexibility, na kvalitu rečových informácií ako aj ďalšie kognitívne funkcie.

Vytváranie podmienok na udržiavanie zdravého životného štýlu seniorov a ich aktívnu participáciu v živote spoločnosti sú konkrétnym prejavom stratégie a programu aktívneho starnutia. Od aktivít zameraných na pravidelný pohyb, cez celoživotné vzdelávanie až po spoločenské a umelecké podujatia.

 

Projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR.  
  
 
 
GALÉRIA 2023
   

    

 

 

   

 

 

       

 

Vianočné sviatky sme privítali aj s členmi zboru seniorov na slávnostnom obede v Ružinovskom domove seniorov. Tí odvážnejší vystúpili na improvizovanom pódiu, tí menej odvážni pridali spevom v hľadisku. Vydareným spevom Tichej noci sme zavŕšili prvú fázu projektu Spolu a aktívne!, ktorý realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search