V Centre Amadeus sa muzicíruje aj cez prázdniny!

Hoci je školský rok 2022/23 dávno za nami a vysvedčenia sme v rámci projektu Hudba hrou rozdali, v Centre Amadeus sa stále muzicíruje. Aj počas leta sa u nás môžu deti so zdravotným znevýhodnením hudobne rozvíjať a čerpať tak nielen dobrú náladu z prázdninami neprerušeného sledu muzikoterapeutických stretnutí. Bez porozumenia a ústretovosti vedenia Miestnej knižnice Petržalka na Prokofievovej ulici a jej pracovníkov, v priestoroch ktorej sa stretnutia realizujú, to však nie je možné.

Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Ďakujeme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search