Ďakujeme všetkým priaznivcom a podporovateľom za rok 2023!

Muzicírovaním na vianočnú nôtu sme spolu s deťmi a seniormi v petržalskej knižnici na Vavilovej a Prokofievovej ulici, v dúbravskom Centre rodiny a Ružinovskom domove seniorov zavŕšili hudbou pretkaný rok 2023. Ďakujeme všetkým podporovateľom, priaznivcom, spolupracovníkom, partnerom a rodičom, bez ktorých by to bolo možné nebolo. Dúfame, že budúci rok bude rovnako prínosný a že sa nám podarí splniť náš veľký sen o vlastnom priestore hudobného rozvoja.

Všetkým prajem krásne Vianoce a šťastný nový rok 2024!

 

 

 

Ďakujeme za podporu:    

    

 

 

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search