MILÍ PRIATELIA, ŠTARTUJEME!

  Otvárame prvé špecializované centrum cielenej muzikoterapie na Slovensku.
To, o čom sme dlho snívali, premýšľali a na čom sme aj dlho pracovali, sa stáva konečne skutočnosťou. Plnohodnotné hudobnoterapeutické aktivity, zamerané na dosiahnutie konkrétnych cieľov v oblasti zdravia a kvality života.

O širokom spektre pôsobenia a využitia muzikoterapie si prečítate na našom webe a pokiaľ a cítite oslovení našou ponukou priamo Vy, alebo tušíte, že by bola osožná pre Vaše dieťa, príbuzného či celý kolektív zariadenia, v ktorom pracujete, neváhajte a dohodnite si bezplatný termín prvej konzultácie čím skôr TU.
Štartujeme už od septembra!

 

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search