AKO naHLAS?

Pedagógovia, spozornite! S prípravou na september môžete začať už teraz.
Hlas je (nielen) pre pedagóga kľúčom k úspechu. Nechajte ho zaznieť!
Je umenie získať si poslucháčov a zaujať ich s ľahkosťou, sebadôverou, prirodzene. Najmä tých, ktorí niekoľko mesiacov pracovali v online priestore a nevedia sa vtesnať do kože – deti.
V kurze AKO naHLAS? ponúkame nielen jednoduché techniky práce s hlasom, ale i odhalenie súvislostí:
Porozumenie - upokojenie - rovnováha
Rozpoznávanie signálov tela, pochopenie jeho reakcií na stresové podnety, jednoduché spôsoby, ako ich ovplyvniť a navrátiť si prirodzenú rovnováhu.
Prirodzenosť - charizma - autorita
Prirodzené držanie tela, svalové napätie a uvoľnenie, zrýchlenie či spomalenie, správny spôsob dýchania, tvorba hlasu a spôsob reči... to všetko spolu veľmi úzko súvisí a má vplyv na to, ako sebaisto sa cítime a ako pôsobíme na druhých.

 

Dĺžka kurzu: 10 stretnutí (á 60 - 70 min.)
Pokiaľ Vás kurz zaujal, vyplňte prosím formulár. Počet miest je obmedzený.
V prípade, že sa prihlási dostatok záujemcov z jednej školy, je však možné dohodnúť samostatný kurz len pre pedagógov konkrétnej školy.

 

 

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search