Vidím to podstatné | Platforma rodín

 

Áno, áno a ešte raz áno. Všetky deti majú rovnaké právo rozvíjať sa v školách, krúžkoch, na ihrisku... Centrum Amadeus, n. o. sa k výzve Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením hlási všetkými desiatimi.
Veď práve deťom so zdravotným znevýhodnením poskytujeme v Centre Amadeus priestor na rozvoj ich osobnosti, talentu prostredníctvom muzikoterapie a muzikofiletiky. Právo hudobného rozvíjania patrí všetkým deťom bez rozdielu!
Ďakujeme za podporu ZUŠ Júliusa Kowalského a Bratislava - hlavné mesto SR, ktoré nás v tomto roku a kroku podporili!
 

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search