2 %

Aj deti so zdravotným znevýhodnením milujú hudbu!

Poukázaním 2% umožníte, aby hudobka bola dostupná čo najväčšiemu okruhu týchto detí.
Predvyplnené tlačivo si môžete stiahnuť tu: vyhlásenie
 
 
 
     

 

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search