Muzikoterapia - smerovanie, perspektívy a vybrané oblasti klinickej praxe so svetovo uznávanou muzikoterapeutkou Prof. Barbarou Wheeler (USA)


 
Pre profesionálny rozvoj muzikoterapie na Slovensku znamená príchod Barbary Wheeler dôležitý míľnik.  Pozývame Vás vypočuť si novinky zo sveta výskumu a skúsenosti svetovej špičky s muzikoterapiou v onkológii a neurorehabilitácii. V júni privítame na pôde FFUK v Bratislave Prof. Barbaru L. Wheeler PhD, MT- BC (USA), medzinárodne uznávanú muzikoterapeutku.
Sme radi, že na organizácii môžeme spolupracovať s akademickou obcou i vznikajúcou profesijnou organizáciou muzikoterapeutov Slovenska! Príďte si vypočuť novinky zo sveta, kde a ako sa muzikoterapia využíva, a špeciálne skúsenosti z využívania v oblasti neurorehabilitácie a onkológie. Prednášky budú tlmočené do SJ.
 
     

Prof. Barbara L. Wheeler PhD, MT- BC, je emeritnou profesorkou na Montclair State University v New Jersey, USA, kde prednášala v rokoch 1975-2000. V roku 2000 iniciovala muzikoterapeutický výskum na University of Louisville v Kentucky. V roku 2011 odišla do dôchodku. Je autorkou, spoluautorkou, editorkou viacerých odborných publikácií a množstva článkov venovaných muzikoterapii. Aktívne sa venuje prednáškovej činnosti v USA a v zahraničí, okrem iného pôsobí aj ako inštruktorka na Hudobnej akadémii Karola Szymanowského v poľských Katoviciach. Má bohatú muzikoterapeutickú klinickú prax s rôznorodou klientelou. Je bývalou prezidentkou Americkej muzikoterapeutickej asociácie. V roku 2017 jej bola udelená Cena za celoživotný prínos Svetovou federáciou muzikoterapeutov a v roku 2019 Americkou muzikoterapeutickou asociáciou.

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search