Seminár s muzikoterapeutkou Barbarou Wheeler

Odborný muzikoterapeutický seminár s prednášajúcou skúsenou a uznávanou muzikoterapeutkou Barbarou Wheeler (USA) 21.6.2022 naplnil naše očakávania. Okrem cenných informácií z praxe i výskumov združil na pôde FiFUK ľudí zaujímajúcich sa o možnosti terapie hudbou, aktívnych i začínajúcich muzikoterapeutov.

Sme radi, že sa Centrum Amadeus mohlo aktívne podieľať na organizácii podujatia v partnerstve s FiFUK a vznikajúcou Asociáciou muzikoterapeutov Slovenska a otvoriť cestu potrebnej profesionalizácie spoločensky žiadanej muzikoterapie.

Foto © Javor Photography

         

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search