Štart s nástrojmi Dowina

 
 
Nový školský rok odštartujeme úplne novými akustickými nástrojmi od slovenskej firmy Dowina.
Máme skutočne veľkú radosť a srdečne ďakujeme firme za sponzorský dar a podporu detí so zdravotným znevýhodnením!
 
 

 

     

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search