HUDBA HROU - HUDOBNÉ ROZVÍJANIE DETÍ SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Individuálne hodiny spevu alebo hry na hudobný nástroj spojené so základmi hudobnej teórie a prvkami muzikoterapie.


AKTUÁLNE V PONUKE:

  • zobcová flauta
  • klavír
  • ukulele
  • husle
  • spev
 

 

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search