V spolupráci so ZUŠ J. Kowalského

DETI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM majú často mizivú šancu venovať sa hudbe na Základnej umeleckej škole. ZUŠ Júliusa Kowalského v Bratislave však vidí potenciál v týchto deťoch a rada by im v spolupráci s Centrom Amadeus, n. o. umožnila prístup k hudobnému rozvíjaniu. Program HUDBA HROU je určený pre ne.

Ak poznáte dieťa, ktoré inklinuje k hudbe, ale v bežnej ZUŠ ho nemajú možnosť prijať, dajte o nás vedieť. ?

 

Muzikoterapeutický program ŠIKOVNÉ PRSTÍKY je zameraný na podporu psychomotorického a verbálneho vývinu dieťaťa.

Dokáže byť nápomocný pri narušenej komunikačnej schopnosti, poruchách spánku, koncentrácie, pozornosti, špecifických vývinových poruchách učenia, poruchách správania, úzkosti, pri nízkom sebavedomí, ale aj poruchách autistického spektra.
Prebieha v malých skupinkách, ale je vhodný aj na individuálne stretnutia. Bude prebiehať tiež v priestoroch ZUŠ Kowalského v BA.
Tešíme sa na spoluprácu. ?
 

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search